Tarkkoja siirtoja

Vesa Niinikangas
On kuin vuosisadat haastelisivat –
Kertomuksia Jyväskylän yliopiston kirjaston historiasta
Jyväskylän tieteellinen kirjasto perustettiin vuonna 1912. Sen juuret olivat valistusprojektissa ja 1850–luvulta periytyvässä vahvassa alueellisessa sivistyshankkeessa, oman yliopiston perustamisessa Sisä–Suomeen. Kirjaston perustajat halusivat luoda Helsingin ulkopuolelle sisämaahan toisen kansalliskirjaston, joka aktivoisi ympäristön henkistä toimintaa ja nostaisi kansan sivistystasoa.

Lehtori Martti Airila, runoilija Juhani Siljo sekä ylikirjastonhoitajat Eeva–Maija Tammekann ja Oili Kokkonen ja toimistopäällikkö Eino Eskelinen kertovat seuraavassa työstään Jyväskylän tieteellisessä kirjastossa sekä Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ja yliopiston kirjastossa. Vuosina 1914–1916 Jyväskylän Tieteellisessä kirjastossa työskennellyt Siljo kommentoi kertomuksia runollaan ”Maailman kirja”, jonka hän kirjoitti kirjaston vihkiäisjuhlaan vuonna 1916. Runo ilmestyi Siljon postuumissa, Ain’Elisabet Pennasen toimittamassa kokoelmassa Selvään veteen (Otava 1919). Airilan ja Siljon puheenvuorot löytyivät painetuista ja arkistolähteistä, Eskelistä, Tammekannia ja Kokkosta haastattelin kesällä 2002 valmistaessani videodokumenttia Jyväskylän yliopiston kirjastosta.

Eino Eskelinen tuli kirjastoapulaiseksi Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kirjastoon vuoden 1946 alussa.
Mitä tiesit kirjaston historiasta?

– En yhtään mitään!

Joka kerta, kun tuulet toukokuun
kesän viestiä tuovat, jok’ainoa kerta,
kun aukeevat järvemme aaltoiluun,
joet tulvien etsivät emoa, merta,
on silloin kuin sana saapunut ois,
kova käynyt käsky: ”nyt nouse matkaan,
nyt kotoa, homehtumasta pois!”
– Miten vaatien viestit ne saapuvatkaan!
Minkälainen oli maailma ja Suomi tuohon aikaan?

– Mitenkä sen sanoisi? Sota oli päättynyt. Maailma oli epätietoisuuden tilassa, ja se heijastui tietysti Suomeenkin. Suomella oli myös omat ongelmansa: Valvontakomissio oli maassa. Sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli meneillään juuri silloin. Sotakorvauksia tehtiin kovalla voimalla. Säännöstely oli aika tiukkaa.

Mitä sinulle kerrottiin, kun aloitit kirjastossa? Valaistiinko sen historiaa?

– Se oli hyvin ylimalkaista. Kerrottiin, että tämä on parikymmentä vuotta vanha ja vapaakappalekirjasto, Eino Eskelinen muistelee.

Etkö saanut esimerkiksi käteesi Martti Airilan tekemää kymmenvuotishistoriikkia vuodelta 1927 tai muita dokumentteja?

– En minä saanut, mutta minä otin sen itse hyllystä kun lopulta rupesin löytämään sieltä jotakin. Historia kiinnosti, ja sen perusteella sitten kyselin, ja jonkinlainen kuva muodostui.

Arvokappaleita ja hylkytavaraa
Jyväskylän Tieteellisen kirjaston ensimmäisenä kirjastonhoitajana vuosina 1912–1917 toiminut seminaarinlehtori Martti Airila hahmotti näkyä tulevasta yliopiston kirjastosta Kasvatusopillisen yhdistyksen kokouksessa tammikuussa 1911:

– Vaan mitä tieteenhaaroja Jyväskylän yliopisto ensi aluksi edustaneekaan niin yksi asia on selvä: ilman kirjastoa ei tämä laitos kykene toimimaan. Ja selvä tämäkin seikka: kirjastoa ei luoda joidenkin vuosien, eipä vuosikymmenenkään kuluessa, siihen tarvitaan vuosikymmenien uutteraa keräystointa.

Airilan ihannekirjastossa olisi kaikki siihen saakka ilmestynyt kotimainen ja erityisesti suomalainen kirjallisuus Agricolasta alkaen. Hän otti vakavasti Porthanin sanat: ”Jokainen kirjain, jonka edellisinä vuosisatoina maamiehemme ovat julkaisseet ja joka on välttänyt kohtalon epäsuopeuden, on ahneesti talteenotettava.”

Kirjasto osti helsinkiläisen antikvariaatti Minervan konkurssipesän kirjavaraston vuonna 1914. Kirjoja ja muita painotuotteita rahdattiin Jyväskylään yhdeksän rautatievaunullista. Minervan oli perustanut valistusaatteen hengessä monipuolinen kulttuurimies Theodor Schwindt aikansa tunnetuimpien kulttuuri–ihmisten ja poliitikkojen tukemana vuonna 1896.

Martti Airilan lanko, runoilija Juhani Siljo lajitteli Minervasta hankitun kirjallisuuden viiteen luokkaan: Fennica–osastoon, varmasti säilytettävään ulkomaalaiseen sekä arvoltaan epäilyttävään ulkomaalaiseen ryhmään, arvokkaampiin liikakappaleisiin sekä hylkytavaraan. Ulkomaisen kirjallisuuden laatua Siljo selostaa seuraavasti:

– Monen alan harrastajat saavat kuitenkin epäilemättä paljon iloa ja hyötyä tästäkin osastosta. Ehkä paraiten on edustettuna saksalainen uskonnollinen kirjallisuus – lukemattomien postillain ohella mahtavia teologisia järjestelmiä – sekä kansantalous ja tilastotiede (etupäässä saksalaista, skandinaavista ja italialaista tilastoa). Samaten on latinalais–kreikkalaista kirjallisuutta – sekä alkukielellä että käännöksiä – erittäin runsaasti. Uudemmista kansoista ovat kaunokirjallisuuden alalla jälleen saksalaiset edustetut täydellisimmin, nimenomaan n.s. klassikkojensa kautta. Tästäkin kirjastosta huomaa saksalaisen kirjallisuuden suuren levinneisyyden maassamme. Skandinaavisia kirjailijoita edustaa myös huomattava, vaikka kirjava kokoelma. Sen sijaan on ranskalaisen ja englantilaisen kirjallisuuden määrä verraten vähäinen. Kirjailija Ain’Elisabet Pennanen kuvaa romaanissaan Kaksi raukkaa runoilija Juhani Siljon suhdetta työhönsä Jyväskylän Tieteellisen kirjaston kokoelmien järjestäjänä. Ain’Elisabet on romaanissa Laisa Helmer ja Juhani on Elias Herkko. Romaani ilmestyi kirjailijan kuoleman jälkeen tämän pojan Jarno Pennasen toimittamana (WSOY, 1968).

Elias siirteli koko ajan kirjoja, pärekopasta lattialla keskilattian poikki seisoville kirjalaudakoille. Laudakon välisen käytävän päästä häämöitti avonaisen ikkunan läpi seminaaripuiston isoja koivunrunkoja, hienosti vihertäviä latvoja.
Laisan mielestä kirjasto oli ihana paikka. Hän olisi kyllä voinut olla pari vuotta sen seinien sisäpuolelle suljettuna. Mutta Elias huomautti, että ihmiset olivat kantaneet tänne kaiken vanhan törkynsä, ettei täällä ollut juuri mitään arvokasta.
– Taidat olla väsynyt, Laisa sanoi, jotenkin nolouttaan peittääkseen.
– Tämä on työtä täällä – inhottavaa.
– Inhottavaa! Minä järjestäisin kirjoja mielelläni.
”Voimme olla tutkimuksen apuna.”
Millaiset kirjaston käyttäjät ovat jääneet mieleesi uran alkuajoilta, Eino Eskelinen?

– Ne jäivät erityisen hyvin mieleen, sillä silloin pääsin ensimmäisen kerran läheltä näkemään, miten tutkimustyötä tehdään. Siellä esimerkiksi Eira Paunu teki väitöskirjaansa. Häntä varten tilattiin maakunta–arkistosta tuomiokapitulin vanhoja pöytäkirjoja. Sakari Kuusi teki jotain tutkimusta, taisi olla Schildtin elämäkerta. Hän luki vanhoja sanomalehtiä, niitä löytyi meiltä itseltämme eikä niitä tarvinnut tilata. Sitten Ahti Rytkönen tutki sellaista asiaa, että onko juuri puhumaan oppivan lapsen ja Afrikan alkuasukasheimojen puheessa jotakin yhteistä. Häntä varten tilattiin sitten Afrikan kieliä koskevaa kirjallisuutta muistaakseni Lähetysmuseosta. Silloin minä pääsin jotenkin näkemään, että tutkimusta tehdään tällä tavalla, ja me voimme olla siinä apuna.

”Lue kirjaa luonnon ja maailman!”
– elos toukokuussa kun silmäsi avaat,
näet elämän kirjan aukeevan,
rivi riviltä kuljet, tavaat ja tavaat.
Kuin löytäjä uusien maitten oot,
uus Robinson sinä tahdot olla:
”kotirannat kauaksi vaipukoot,
ilo mennä näin meren vainiolla!”
Myöhemmät ylikirjastonhoitajat Eeva–Maija Tammekann ja Oili Kokkonen tulivat Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kirjastoon 1950– ja 1960–lukujen vaihteessa. Mitä he tiesivät kirjaston historiasta?

– Täytyy sanoa, että tiesin itse asiassa aika vähän, Eeva–Maija Tammekann tunnustaa. Olin kai jotakin jostakin lukenut. Tiesin tietysti sen, että Jyväskylän tieteellinen kirjasto oli perustettu erikseen ja oli olemassa aikaisemmin.

– Tiesin koulutuksenikin perusteella, että tämä on Fennica–kirjasto ja että täällä on hieno suomalaisen kirjallisuuden kokoelma, sanoo Oili Kokkonen. Muilta osin pidin tätä lähinnä seminaarinkirjastona. Yllätys vuonna 1960 minulle oli se, että täällä on aika huomattavat ulkomaiset kokoelmat, jotka olivat luetteloimatta.

Martti Airila on luonnehtinut kirjaston Magna Chartaksi valtioneuvoston päätöstä antaa Jyväskylän Tieteelliselle kirjastolle painotuotteiden vapaakappaleoikeus vuonna 1919.

Rivin selviksi saat – se jo vuoden vei;
sivun puoleen saat – meni elosi kevät
Näet näin ei elämä riitä, ei!
Ja sun silmäs kuumina värisevät:
opit maailman kirjan aakkoset,
– yhä riittää outoja kirjaimia;
elon merellä näet suven kuukaudet,
yhä meriä näet yhä aavempia.

Eeva–Maija Tammekann tuli kirjastoon samana päivänä, kun kasvatustieteellisen tiedekunnan humanistinen osasto aloitti toimintansa.

– Sehän tarkoitti myös sitä, että siellä oli myös kielten opetusta. Historian opetuksen kannalta oli hyödyksi, että vapaakappaleoikeus oli ollut jo vuosikymmeniä. Heti piti ruveta hankkimaan uutta kirjallisuutta. Sitten tulivat nopeassa tahdissa muutkin: matemaattis–luonnontieteellinen tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta ja paljon uusia professuureja. Siinä oli kädet täynnä työtä, ei voi muuta sanoa.

Millainen oli visiosi kirjastosta?

– Ei ollut mitään visioita. Heti piti ruveta hankkimaan kirjoja uusien alojen opiskelijoille. Niitä jouduttiin sitten aika paljon lainaamaankin. Muistan, miten Åbo Akademista oikein kerjäsin kaukolainoja, joita ne ehkä muuten eivät olisi antaneet. Soitin sitten tuntemilleni ihmisille, ja sain jotakin. Ei siinä oikein ehtinyt ajatella sitä visiota. Mutta tietenkin täytyy sanoa, että minulla oli käsitys että kun on tullut uusi tiedekunta, pitäähän opiskelijoilla ja opettajilla olla kirjoja.

Ja sun katsees kääntyvi sisäänpäin
ja muistoihin uinahdat ulapalla:
”kai lasna jo kuulin, min matkalla näin
ei uutt’ ole mitään auringon alla.”
Ja paperikirjoista nuoruutes
sä lukuja tuttuja muistossa kertaat,
sa vaiheita omien retkies sukupolvien
sankariretkiin vertaat.
Uusi kirjastotalo on paransi opiskeluedellytyksiä
Mitä pidät urasi kohokohtana täällä, tekoa, tapahtumaa tai hetkeä josta olet edelleen ylpeä?

– Tietenkin sen uuden kirjastorakennuksen saaminen oli uran kohokohta, Eeva–Maija Tammekann vastaa. Olihan sillä suuri merkitys. Muistan, kun olin lähdössä pois Jyväskylästä niin ylioppilaskunnan edustajat tulivat luokseni ja toivat ylioppilaskunnan viirin, joka on minulla vieläkin tallessa. He sanoivat, että uusi rakennus on merkittävällä tavalla parantanut opiskeluedellytyksiä. Se varmasti olikin totta, sillä Aallon kirjastossa oli kuusikymmentä lukupaikkaa ja uudessa rakennuksessa lähes neljä sataa. Totta kai sillä oli merkitystä mutta oli positiivista, että opiskelijat sanoivat sen. Silloin olin käynyt Englannissakin ja nähnyt muuallakin jonkin verran sekä vanhoja että uusia kirjastoja. Kävin kerran Saksassa Reinin laaksossa, minne oli rakennettu uusia kirjastoja, ja minulle tuli se käsitys että täytyy olla eräänlainen sekoitus varastotiloja ja lukutiloja. Lukutiloissa täytyy olla myös aika paljon kirjallisuutta. Vaikka vapaakappalekirjastossa täytyy tietysti olla varastotkin.

– On kaksi tai kolme toisilleen vastakkaista asiaa, Oili Kokkonen muistelee. Ensimmäinen on tietenkin vuosi 1988, jolloin vietettiin suomalaisen kirjan viisisataavuotisjuhlia. ”Kirja keskellä Suomea” nousi näkyviin paitsi Suomessa myös kansainvälisesti. Kuljetin salkussa lentokoneessa ensimmäisen Suomea varten painetun kirjan, Missale Aboensen, nähtäväksi New Yorkiin Columbian yliopistoon. Näyttelyn avasi Suomen silloinen pääministeri Kalevi Sorsa. Toiset ovat tietysti näitä tietotekniikkapuolen asioita. Yksi kohokohta taisi olla vuonna 1991, jolloin kirjaston kokonaisjärjestelmä VTLS vihittiin käyttöön, ja toinen oli sitten pari vuotta myöhemmin, kun avasimme pääsyn internetiin yleisölle – opiskelijoille ja kenelle tahansa joka kirjastoon tuli. Eräänä makeana asiana tässä – mehän esittelimme www–sivuja yliopistoyhteisön ulkopuolellekin – oli se, että voimme esitellä Keski–Suomen Telen johtajille, miten www ja internet toimii.

Ja on kuin oisivat kertoneet
ne paperikirjat jo ammoin sulle
sun omien kaihojes taipaleet,
ne, joiden päähän et ikinä tulle.
Ja kirjoja niitä sä tulkitset:
uus Robinson sinä sentään olet,
kuten etsijäsielut ne entiset,
joko meriä menet tai maita polet.
Kirjasto on aina täällä
Mikä kirjastotyössä on ollut mukavinta?

– Mukavimpia tehtäviä oli tietysti se, että sai tutustua Suomen kirjallisuuteen, ihan kaikkeen, sanoo Eino Eskelinen. Ennen kaikkea siinä oli pienoiskirjallisuuden lajittelu. Mehän saatiin valtava määrä ja saadaan kai edelleenkin tilaisuuksien ohjelmia, eri tehtaiden mainoksia, mainoskuvia. Tällaisten laatikoiden purkamisessa ja lajittelemisessa sai hyvän kuvan nykyelämästä Suomessa, siitä mitä Suomessa tapahtuu ja mistä ihmiset ovat kiinnostuneita. Sitä kautta sai kosketuksen koko suomalaiseen yhteiskuntaan sillä hetkellä.

– Yleinen suunnittelu, se oli mielenkiintoisinta johtajakaudellani, Oili Kokkonen kertoo. Siinä kiinnostaa erilaisten vaihtoehtojen pohtiminen, ja myös se, miten ne vaihtoehdot, olemassa olevat resurssit ja erityisesti henkilökunta ja henkilöstön henkiset resurssit voidaan toteuttaa.

Joka paperikirja se käsitti vain
sivun, lauseen tai tavun kirjasta siitä
mihin mahtuu kohtalot maailmain,
mitä käsittämään elo yks ei riitä
miss’ sun oma kohtalos oleva on
sivu, lause tai tavu, mittasi mukaan,
mikä auki on aina all’ auringon,
mitä miljoonat lukee – vaikk’ ei läpi kukaan.

– Oli kiva seisoa ja katsoa kaiteen äärellä, kun minä näin ihmisten liikkuvan kirjastossa, Eeva’Maija Tammekann muistelee viimeistä työpäiväänsä Jyväskylän yliopiston kirjastossa. Minulle tuli sellainen tunne – varsinkin sen jälkeen kun oli tehty selvitys, että opiskelijat olivat siellä pitkiä aikoja – että kyllä se joillekin oli ilmeisesti ihan koti.

Ja sä näät: joka kerta kun toukokuu
sukupolven uuden ylitse soittaa,
se silloin matkaan tempautuu,
sukupolvi se kevään sen täytyy voittaa
oma paikkansa lehdillä kirjan sen,
joka auki on maailman ulapalla,
mitä opettikin sana viisauden:
”ei uutt’ ole mitään auringon alla.”
Mikä on rakkain paikkasi kirjastossa?

– Salaisia mielipaikkojani kirjastossa ovat Fennican kokoelmat, sanoo Oili Kokkonen. Niissä tulvii se, mitä kirjallisuutta Suomessa ilmestyy ja mitkä määrät ja koko suomalaisen tiedon moninaisuus, joka tässä talossa on. Minä nautin siellä Fennica–kokoelmien hyllyjen välissä.

– Kyllä voi sanoa, että siinä tunsi historian havinan ympärillä, Eino Eskelinen lisää.

– Jos minä ajattelen Jyväskylän yliopiston kirjastoa käyttäjänä, se on sellainen mahdollisuuksien talo, jossa on loputtomat resurssit kaikenlaiseen tietoon, opiskeluun, itsensä avartamiseen, Oili Kokkonen sanoo. Jos minä ajattelen sitä työpaikkana, se on mukava työpaikka. Se on ihmisten kanssa työskentelyä, se on työskentelyä käyttäjien kanssa. Työhän on myös tiimityötä, ja se on sillä tavalla miellyttävää työtä, että siinä tuntee tekevänsä yhdessä työtä.

Jos kirjasto on viestinvälittäjä eri aikakausien, kulttuurien, maanosien, maiden ja ihmisten välillä, millaista viestiä haluat sen välittävän?

– Kirjaston pitäisi välittää suvaitsevuutta ja tasapuolisuutta kaikkien erilaisten mielipiteiden kesken. Tällaisen viestin minä haluan antaa. Minun mielestäni kirjasto ei voi ottaa selvästi kantaa, kirjastossa ei saa ainakaan olla tiukkapipoinen, kiteyttää Eeva–Maija Tammekann.

– Kirjasto on aina täällä, Oili Kokkonen sanoo.

Mut keskellä aukeinta ulappaa
kun uupuvat jälleen kulkijat uudet,
ne paperikirjat ne todistaa:
”joka taholle riittää rajattomuudet,
sama etsintä elämä miljoonat
jo ammoin vei, saman palkan antoi,
– eri laivat er’ aikoja kantoivat;
samat aallot kaikkia laivoja kantoi!”
Mikä sinua on eniten kiinnostanut kirjastotyössä?

– Tämä ammatti on tietenkin ollut monipuolinen ja kansainvälinen, mitä minä olen arvostanut. Minä aina mielelläni tein töitä, joissa oli vähän suurempia kokonaisuuksia. Tietysti siinäkin piti olla pikkutarkka, mutta siinä oli vähän enemmän aineistoa kuin vain yksi kirja, Eeva–Maija Tammekann sanoo.

– Voisi sanoa, että se on ollut uteliaisuutta ja sitä että työ on ollut hyvin monipuolista ja antavaa, Oili Kokkonen tiivistää.

– Tuskin missään muussa ammatissa niin selvästi joka päivä huomaa, kuinka vähän todella tietää, aina tulee jotakin uutta, Eino Eskelinen paljastaa.

Ja ne kirjat ne haastelee,
ja se puhuu painettu ihmissana.
Yö merten yllä jo hiljenee,
kupu taivaan kaartuvi tummempana.
Mut on kuin vuossadat haasteleis
sun kanssas kaihoista yhteisistä
kuin maailman kirjaan sun matkasi veis
joku ulapan hengettäristä.